Eigenaren van bedrijfspanden (utiliteit) moeten bij verkoop of verhuur (nieuw huurcontract) een energielabel kunnen overhandigen aan de koper of huurder. Niet voor elk pand geldt deze verplichting.

De panden waarvoor de verplichting tot het hebben van een energielabel voor geldt zijn:
  • Bijeenkomstfunctie zoals vergaderzalen, bioscopen/theaters e.d., bibliotheken, restaurants, cursuslocaties
  • Logiesfunctie zoals hotels, motels e.d. asielcentra, zomerhuisje*
  • Gezondheidsfunctie (klinisch en niet-klinisch) zoals ruimtes voor bedgebonden patienten in zieken-/verpleeghuis, gezinsvervangende tehuizen, poliklinieken, praktijkruimtes.
  • Kantoorfunctie zoals kantoorpanden, kantoorruimtes in politiebureaus/brandweerkazernes, bedrijfverzamelgebouwen
  • Onderwijsfunctie zoals scholen, collegezalen etc, let op geen cursuslocaties.
  • Sportfunctie zoals sporthallen, zwembaden, fitnesscentra, maneges.
  • Winkelfunctie zoals supermarkten, winkelcentra, reisbureau’s kapsalon, apotheken.
  • Celfunctie zoals politiecellen, tehuizen voor dwangmatige verpleging

*afhankelijk van de registratie in het Kadaster, wij kunnen dit voor u uitzoeken.

Voor de berekening van het energielabel zijn diverse bouwkundige gegevens en gegevens over de (klimaat)installaties nodig. Met deze gegevens, die verplicht moeten worden aangevuld met een  inspectie op locatie wordt de gebruiksfunctie, het gebruiksoppervlak, de thermische schil van het gebouw en het vermogen en de werking van verschillende soorten installaties vastgesteld. Met behulp van specialistische programmatuur wordt het energielabel door ons berekend en afgemeld bij de Rijksdienst (RVO) voor openbare registratie]

U krijgt van ons uw energielabel digitaal en fysiek toegestuurd.

Bij bepaalde gebouwen is het verplicht om het label op een zichtbare plaats in het pand op te hangen.

Deze verplichting geldt voor overheidsgebouwen van meer dan 250 m² met een label en alle andere gebouwen die van rechtswege een energielabel hebben en voor publiek toegankelijk zijn (denk hierbij aan bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels).