Zeelandlabeling

Uit de berekening van de gegevens met betrekking tot de gebruikersfunctie, de thermische schil (bouwkundig) en installatiegegevens komt een bepaald getal; de Energie Index.

Deze index is gebaseerd op het totale standaard energieverbruik in Mega Joules per m² en KiloWatt-uren per m² en aantal m³ aardgas (indien van toepassing).

Een getal wat aangeeft in hoeverre het totale energieverbruik van het gebouw zich verhoudt tot het totaal toelaatbaar energieverbruik van het gebouw.

Hoe lager de Energie Index hoe beter het pand energetisch gezien presteert.

Bestaande panden worden gelabeld aan de hand van de zogeheten basismethodiek.

isso publicatie energielabel

(Bron: Isso publicatie 75.1)

Een label maakt gebruik van standaardgegevens zodat het onderling vergelijken van panden op hun energieprestatie makkelijker wordt.

Dit geeft de overheid een tool in handen om sturing te geven richting een energiezuiniger gebouwenbestand zodat ook in Nederland men voldoet aan de Europese normen.

Op uw label staan een aantal te nemen maatregelen om het gebouw op een kostenefficiente wijze energiezuiniger te maken. Bij het standaardlabel kunnen deze maatregelen niet worden gewijzigd.

Dit is een overheidsvoorschrift, uiteraard kunnen bij de maatwerkadvisering wel alle mogelijke opties worden berekend en kunnen maatregelen worden verwijderd of toegevoegd.