Het startpunt van een gezond, energiezuinig en waardevast pand is het bepalen van de labelklasse.

Win-Win Energielabel kan de labeling van uw pand verzorgen. Zodra het label bepaald is, is tevens bekend welke maatregelen er genomen kunnen worden om uw pand energiezuiniger te maken.

De winst van een energiezuinig(er) pand voelt u direct in uw portemonnee. Uw kosten nemen af waardoor er onder de streep meer overblijft. Daarnaast zijn er fiscale mogelijkheden die het investeren in energiebesparende maatregelen voordeliger maken.

Een ander winstpunt is dat in een pand wat energiezuiniger is, vaak ook een aangenamer binnenklimaat heerst. Hierdoor functioneren u en uw personeel beter, is het ziekteverzuim lager en is de beleving op de werkvloer beter.

Een derde winstpunt is dat de waarde van uw pand hoger wordt of op niveau blijft. Zeker als het een kantoorpand betreft (wat in 2023 minimaal label C moet hebben), is de verhuurbaarheid een belangrijk issue.

Natuurlijk is ook het milieu en de omgeving gebaat bij het besparen van energie. Dat u daar een bijdrage aan levert, is het voordeel van uw inspanningen op energetisch vlak.